Riktlinjer för vårt community

Riktlinjer för vårt community

Riktlinjer för vårt community

Babysits är en onlineplattform för barnpassning, vilket betyder att våra barnvakter och föräldrar kommer att vara i kontakt med varandra. Därför har vi skapat en samling med riktlinjer som vi rekommenderar alla våra barnvakter och föräldrar att följa. Dessa riktlinjer har skapats för att upprätthålla tryggheten och tillförlitligheten i Babysits-communityn, så att barnvakter och föräldrar ska få möjlighet till en så bra upplevelse som möjligt.

För barnvakter är det viktigt att komma ihåg att varje familj är olika. Inte alla barn som du passar kommer att vara i samma åldrar, och reglerna och sätten att göra saker på kommer också att vara olika för varje familj. För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt är det därför viktigt att respektera dessa skillnader och försöka anpassa barnpassningen till varje familj. Framförallt ber vi barnvakter att ge bästa möjliga omsorg till de barn som de tar hand om.

För föräldrar är det viktigt att komma ihåg att alla barnvakter är olika och har olika förväntningar. De kan förvänta sig olika arbetstider, arbetsuppgifter eller olika lönenivåer. Därför är det viktigt att du lär känna dem och att du tydligt kommunicerar dina egna förväntningar med barnvakten innan de tar hand om dina barn. Vi ber att föräldrar alltid behandlar barnvakterna respektfullt och professionellt.

För din egen säkerhet och skydd, betala och kommunicera endast via Babysits. Dela aldrig personlig information som ID-handlingar och bankuppgifter med någon du aldrig har träffat. Läs mer

Ansvarsfriskrivning

Föräldrar och barnvakter är ansvariga för screening, intervjuer och att göra sitt slutgiltiga val. Detta dokument innehåller riktlinjer för beteende. Barnvakter kan inte ta ansvar för plattformsmedlemmar eller deras handlingar. För att läsa mer om tillit och säkerhet på Babysits, besök vår sida för tillit och säkerhet.

Tillit & Säkerhet

Babysits förbehåller sig rätten att neka tillgång till medlemmar som bryter mot våra communitystandarder eller villkor.

Avsnitt 1: Riktlinjer för Barnvakter

Allmäna riktlinjer

 • Barnvakten ska sanningsenligt och korrekt presentera sig själv, och sina kvalifikationer och intyg.
 • Barnvakten ska inte kommunicera på ett diskriminerande sätt baserat på utseende, ursprung, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, kultur eller på ett annat sätt som kan upplevas som våldsamt, skadligt eller olämpligt. Notera att denna lista inte är menad att vara komplett.
 • När en barnvakt går med på att sitta barnvakt hos en familj är barnvakten helt ansvarig för barnen i sin vård.
 • Barnvakten bör följa föräldrarnas instruktioner när det gäller barnpassningen (t.ex. husregler, lektid, sängtid).
 • Barnvakten bör kontakta föräldrarna när han eller hon är osäker på hur man hanterar en viss situation med barnen i sin vård (till exempel att ge mediciner, lägga barnen för natten etc.).
 • Om barnvakten (oväntat) måste ställa in ett kommande barnpassningsjobb, bör barnvakten försöka meddela föräldrarna om detta minst 24 timmar före barnpassningens start.
 • Barnvakten ska aldrig hota eller utpressa föräldrarna eller barnen i deras vård.
 • Barnvakten ska aldrig ta någonting från hemmet som inte är deras.

Före Barnpassningen

 • Barnvakten bör tala med föräldrarna, och vara beredd på att ta hand om barnets eller barnens specifika behov.
 • Barnvakten bör kolla upp och prata med föräldrarna i förväg för att säkerställa sin egen säkerhet.
 • Barnvakten bör vara på plats på den överenskomna tiden för barnpassningsjobbet.
 • Barnvakten bör låta föräldrarna veta i god tid om han eller hon är sen och inte kommer att hinna börja på den överenskomna tiden.
 • Barnvakten bör klä sig lämpligt för barnpassningsarbetet (t.ex. inte klä sig i kläder med svordomar eller olämpliga bilder på).
 • Barnvakten bör fråga föräldern vid ankomst om de har några särskilda förväntningar på barnvakten utanför barnvaktsrollen (t.ex. städning, matlagning eller att svara i telefon).

Under barnpassningen

 • Barnvakten ska ta det fulla ansvaret för barnen i sin omsorg under hela barnpassningens varaktighet.
 • Barnvakten ska under inga omständigheter tillgripa fysiska eller verbala straff på barnen i sin vård (till exempel gripa tag i, slå, skrika, skaka, svära osv.).
 • Barnvakten bör kontakta föräldrarna så snart som möjligt ifall att problem uppstår som barnvakten inte själv kan hantera.
 • Barnvakten bör ringa akutstjänsten vid en nödsituation där föräldrarna är oåtkomliga.
 • Barnvakten bör inte öppna dörren för främmande människor (det vill säga någon som föräldrarna inte uttryckligen har godkänt).
 • Barnvakten bör inte bjuda in andra personer i huset under barnpassningen, om inte föräldrarna har givit tillåtelse för detta.
 • Barnvakten får inte konsumera alkohol, ta droger eller delta i andra skadliga beteenden som kommer att påverka hans eller hennes förmåga att ordentligt ta hand om barnen.
 • Barnvakten bör återlämna huset i samma skick som han eller hon fann det när han eller hon påbörjade barnpassningen.

Efter barnpassningen

 • Barnvakten bör vara ärlig för föräldrarna om hur barnen uppförde sig under barnpassningen.
 • Barnvakten bör informera föräldrarna ifall att föremål har skadats eller förstörts under barnpassningen.
 • Barnvakten kommer att förvänta sig att bli betalad det belopp som avtalats på förhand.
 • Barnvakten bör förmedla eventuella klagomål om jobbet till föräldrarna inom en rimlig tid.
 • Barnvakten bör låta Babysits veta om föräldrarna har uppfört sig olämpligt eller orimligt mot honom eller henne.
 • Barnvakten bör skriva en recension om familjen, för att hjälpa andra barnvakter på plattformen.

Avsnitt 2: Riktlinjer för Föräldrar

 • Föräldern ska ärligt och sanningsenligt presentera sig själv, arbetet de erbjuder samt arbetskraven.
 • Föräldern ska inte kommunicera på ett diskriminerande sätt baserat på utseende, ursprung, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, kultur eller på ett annat sätt som kan upplevas som våldsamt, skadligt eller olämpligt. Den här listan är dock inte avsedd att vara fullständig.
 • Föräldern bör ange tydliga instruktioner och förväntningar för barnvakten (t.ex. husregler, lekstid, sängtid).
 • Föräldern bör berätta för barnvakten ifall de har några särskilda förväntningar på dem utöver själva barnpassningen (t.ex. städning, matlagning eller svara i telefon).
 • Föräldern får aldrig sätta barnvakten i fara, hota eller fysiskt skada barnvakten.
 • Om föräldern (oväntat) måste ställa in ett kommande barnpassningsarbete, bör föräldern försöka förmedla detta till barnvakten minst 24 timmar före barnpassningens start.
 • Föräldern bör tillhandahålla barnvakten en lista med kontaktuppgifter (telefonnummer, kontaktuppgifter vid nödsituationer), detaljer om sovscheman och eventuell medicinering.
 • Föräldern ska låta barnvakten veta ifall att de är försenade. Vid nödsituationer ska föräldern försöka vara nåbar för barnvakten eller tillhandahålla en alternativ kontakt som barnvakten kan få tag på.
 • Föräldern ska betala barnvakten det belopp som avtalats på förhand.
 • Föräldern bör förmedla eventuella klagomål om jobbet till barnvakten inom rimlig tid.
 • Föräldern bör låta Babysits veta om barnvakten har uppfört sig olämpligt under arbetstiden.
 • Föräldern bör skriva en recension för barnvakten för att på så sätt hjälpa andra föräldrar på plattformen.

Redo att gå med?

Bli medlem!