Babysits är koldioxidneutralt

Babysits är koldioxidneutralt

Av Babysits
3 min lästid

Det viktigaste för oss på Babysits är att barn runt om i världen är lyckliga och blir väl omhändertagna. Därför bryr vi oss om miljön och kämpar mot klimatförändringar.

Babysits engagemang för klimatet

Hur engagerar sig Babysits för klimatet? För det första har vi blivit koldioxidneutrala! Babysits har också gått med i Leaders for Climate Action (LFCA), en organization som hjälper företag att minska sin påverkan på miljön.

LFCA

Med hjälp av LFCA har vi kunnat:

  • Mäta våra koldioxidutsläpp. Vi har inkluderat alla aspekter av vår verksamhet i vår beräkning. Till exempel, avfall, energianvändning, pendling, osv.

  • Kompensera vårt koldioxidavtryck och blivit koldioxidneutrala. Vi har investerat i ett VCS Gold Standard-projekt för att kompensera Babysits totala koldioxidutsläpp.

  • Minska framtida koldioxidutsläpp. Vi är dedikerade till och har förändrat policy och praxis för att minska vårt koldioxidavtryck under de kommande åren.


Pågående arbete

Förutom det vi nämnde ovan är vi också aktiva på följande sätt:

  • Vi delar kunskap

Vi delar kunskap med föräldrar, barnvakter och barn om klimatförändringar. Vi ger information och tips om hur man kan vara mer klimatvänlig som familj. Eftersom det här kan vara ett svårt ämne för barn att förstå och för vuxna att förklara, så har vi skrivit en artikel som hjälper föräldrar förklara klimatförändringar för sina barn. Vi skriver också om roliga och hållbara aktiviteter och om pyssel för barn.

Kolla in dessa exempel!

10 saker du kan göra för klimatet

Planteringsprojekt

Återanvända Kartongdjur

  • Vi ökar medvetenhet

Vi delar information om miljön för att öka medvetenheten runt om i världen. Våra sociala medier och blogginlägg finns på många språk för att nå ut. Vi stöttar och deltar också i Fredagar för Framtiden och andra klimatmarscher.

Fridays for future Babysits

  • Vi samarbetar

Vi gör vårt bästa för att samarbeta med andra organisationer som också bryr sig om klimatet. Vi vill dela vår kunskap om klimatförändringar, och lära oss av andra. På det här sättet kan vi förhoppningsvis göra fler medvetna.


För att läsa mer om våra insatser mot klimatförändringar och vårt samarbete med LFCA, klicka här.