Solsystemaktivitet för barn

Solsystemaktivitet för barn

Av Babysits
7 min lästid

Är dina barn intresserade av solsystemet och dess planeter? Läs denna artikel och testa detta memoryspel med dina barn!

Solsystemaktivitet för barn

Testa denna roliga memoryspel för att lära dig mer om solsystemet! Läs instruktionerna nedan och klicka på bilden för att ladda ner och printa ut kortleken!

Steg 1 Printa och klipp ut korten.

Steg 2 Läs planetens namn och dess beskrivning för barnet och visa hur den ser ut!

Steg 3 Blanda kortleken och lägg dem på bordet sa att motivet inte syns. Sedan turas ni om att vända två kort och det gäller att samla par som matchar (dvs korten med planeten och korten med dess beskrivning).

Solsystemet 1 Solsystemet 2 Solsystemet 3

Vill du lära dig mer om solsystemet? Läs vidare!

Vad är solsystemet?

Solsystemet är det vi kallar vårt planetsystem. Systemet består av solen, åtta planeter, och andra himlakroppar som till exempel månen. De fyra inre och mindre planeterna Merkurius, Venus, Jorden och Mars kallas för markplaneter (kallas ocksa stenplaneter eller terrestriska planeter) och består av sten och metall. De fyra yttre och mycket större planeterna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus kallas för gasjättar och består mestadels av helium och väte. Solen binder till sig dessa planeter och andra himlakroppar genom sin gravitation.

Rörelser i solsystemet

Planeterna i solsystemet rör sig på två olika sätt. Om man tittar på vårt solsystem uppifrån, ser man att alla planeter rör sig runt solen, den centrala stjärnan, i en riktning. Varje planet har sin egen bana runt solen i samma riktning som solens rotation. Planeter som är nära solen kretsar solen snabbare än dem som är längre ifrån. Det tar 365 dagar för Jorden att kretsa solen, men det tar 687 dagar för Mars att ta sig hela vägen runt.

Alla planeter roterar också runt sina egna axlar. De flesta roterar moturs i samma riktning som som solen men det finns flera som roterar i motsatt riktning, till exempel Venus, Uranus och Pluto. Det tar 24 timmar/en hel dag för jorden att göra en rotation, men det tar 5,832 timmar för Venus.

Solen

Solen är en stjärna som befinner sig i centrum av vårt solsystem. Den ger ljus och värme, utan solen hade det inte funnits liv på jorden.

Planeterna

solsystemet

Markplaneter

Markplaneter, eller terrestriska planeter, består av sten och metall som gör att densiteten är mycket hög. Markplaneter liknar jorden och ligger närmast solen. Merkurius, Venus, Jorden och Mars är markplaneter.

Merkurius

Planetens namn kommer frånd den romerske guden Mercurius, en gud som främst var beskyddare för handel och köpmän. Merkurius är den innersta och minsta planeten i solsystemet, därför tar det bara 88 dygn för merkurius att kretsa solen. Ytan är ganska lik månen eftersom den har många kratrar. Yttertemperaturen varierar mellan -173 grader Celsius i botten av kratrarna vid polerna och +427 grader Celsius på de varmaste ställena på solsidan. Dessutom har planeten inga naturliga satelliter (dvs månar).

Venus

Planetens namn hänvisar till gudinnan av kärlek i romersk mytologi. Venus och Uranus är de enda planeterna som roterar baklänges runt sin egen axel. Dessutom är Venus den enda planeten i hela solsystemet vars dygn (243 jorddygn) är längre än dess år (225 jorddygn). Planeten är nästan lika stor som jorden men mycket varmare. Venus har en atmosfär som består mestadels av koldioxid, vilket gör planeten mycket ogästvänligt för liv. Planeten reflekterar också ljuset från solen, vilket gör att den lyser så starkt att vi kan se den ibland ända från jorden. Precis som Merkurius har denna planet inga naturliga satelliter.

Jorden

Jorden är den tredje planeten från solen och den största utav de fyra markplaneterna i vårt solsystem. I Latin kallas jorden för Tellus eller Terra. Jorden är också den enda planeten i vårt solsystem med kända levande varelser, inklusive människan.

Mars

Mars är den fjärde planeten från solen, granne med jorden. Mars har fått sitt namn efter den romerska krigsguden Mars. Mars har ett rödaktigt utseende som beror på stora mängder järnoxid (rost) som finns fördelat över ytan och i atmosfären, därför kallas ibland Mars for “den röda planeten”. Mars har två naturliga satelliter. Dessutom är Mars den planet som vi har forskats mest.

Gasjättar

Gasjättar är planeter som består av väte och helium. Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus är alla fyra gasjättar. De ligger längst bort från solen och är mycket större och tyngre än markplaneterna som diskuterades ovan.

Jupiter

Jupiter är den största planeten i solsystemet, 11 gånger större än jorden! Som sagt är Jupiter en utav de fyra gasjättarna. Planetens namn kommer från den största guden inom romersk mytologi, Jupiter (Zeus i grekisk mytologi). Jupiter har 79 naturliga satelliter. Jupiter, precis som Saturnus, har ringar. Men till skillnad från Saturnus är Jupiters ringar nästan omöjliga att se.

Saturnus

Saturnus är också namngiven efter en romersk gud, nämligen Saturnus. Saturnus är också en gasjätte som är mest känd för sina färgglada ringar! Dessa ringar består av is- och stenblock som roterar väldigt snabbt. Saturnus har 53 naturliga satelliter och kanske 29 till som nnu inte har bekrftats. Ett år på Saturnus är lika med 29 r pa Jorden.

Uranus

Planetens namn hänvisar till guden Uranos från den grekiska mytologin. Uranus har en blå färg som beror på att metanet i dess yttre atmosfär absorberar rött ljus. Dess atmosfär är dessutom den kallaste, ungefär -224 grader Celsius. Uranus har också ringar, men inte lika fina och färgglada som Saturnus. Precis som alla andra planeter roterar Uranus runt sin egen axel, men Uranus axel lutar 98 grader vilket är betydligt mer än de andra. Det vill säga att Uranus poler är nästan i samma höjd som ekvatorerna på alla andra planeter.

Neptunus

Denna planet har fått sitt namn efter havsguden Neptunus i Romersk mytologi. Neptunus är den åttonde planeten från solen, därför är det den kallaste planeten och den som tar längst tid att kretsa solen (ungefär 165 år på jorden). Den har både satelliter och ringar, men de är för svåra att se. Dess yttre atmosfär består också av metan vilket gör att den ser blå ut, precis som grannplaneten Uranus.

Pluto

Pluto är ett litet klot av is och sten som innan räknades som den nionde planeten från solen. Nu klassificeras Pluto som dvärgplanet istället eftersom den är så liten.

Tyckte du om denna artikel och memoryspelet? Kolla in Babysits Bloggen för fler barnvänliga aktivitetstips och pyssel!


Källa: Space place NASA .